Index

Artilleri

Artilleri bilder
Film klipp
Artilleri Sitater
Artilleri sanger

Artilleri Linker

Skyts og Ammo
Santa Barbara

Tjeneste steder
Artilleri historie
og opprinnelse

Downloads/Spill


Military Forums
Over 4300
medlemmer!


Kontakt oss

 
Andre sider:
Military Quotes
Over 2000 militær relaterte sitater og over 800 avdelings mottoer!
Eiendomsmegler
Eiendomsmegler.com
Kjøp og Salg av Bolig

Metric Conversion

Domains for sale

What is my IP

Voice over IP (VoIP)


Bilder fra øvelse CAE'02, Ukraina.


3 representanter fra batteri Nils deltok på øvelse Cooperative Adventure Exchange 2002,
som tok plass i Yavoriv skytefelt i Ukraina.
(Artikkel
her!). Øvelse varte for vår del fra 1-20 oktober, og var i hovedsak delt i tre deler.
Del en var deployeringsfasen. Del to var skarpskytings del (Adventure Barbara), hvor et Ukrainsk og et
Belgisk batteri skjøt skarpt. Vi hadde ett batteri ko (M577) i CPX modus, mens Telemark Batajonen deltok med ildledertroppen, som ledet ild skarpt. Del 3 var selve øvelsen, hvor vi var en del av LOCON (Lower Controllers), hvor vi spillte FS-batteriet.
Bildene er kun til privat bruk, all annen bruk skal avtales med meg.

NATO's egen CAE'02 side

Vår M577 ankommer Ukraina. Ønsket velkommen av lokal andeflokk.Stemningsbilde av M577, med artilleri lysskyting i bakgrunden.Norsk op-lag fra Telemark bataljonen. Vi deltok i fire dager på skarpskyting med artilleri. Et ukrainsk D-30 batteri og et belgisk GIAT batteri skjøt, mens det norske ko'et var i CPX modus. Ildlederne fra TMbn var med å ledet ild skarpt.Ukrainsk D-30 (122mm) på veg inn i stilling. Se "skyts og ammo" under eldre russisk materiell for mer info om D-30.D-30 batteri i stillingD-30 skyter direkte retting.
D-30 skyts sett bakfra
D-30 skyts sammenlagt og klar til transport. Den trekkes etter ringen framme på røret,D-30 skyts sett fra siden.Nedslag sett gjennom FAC-laseren.Ukrainsk røyk granat skyting (eller var det ungarsk CS?? :)Belgisk GIAT (105mm) batteri i stilling.
Direkte retting med GIAT.Lading av D-30Forberedelse av ammunisjon bak GIAT.Innrykk med GIAT.Skytset "brettes ut", og forberedes til skyting.Ukrainsk OP.
Ukrainsk OP innstrument. Ukrainerne følger russisk standard, og deler opp sirkelen i 6000 streker, samt leser kartreferansene motsatt vei av oss. Dette førte til litt innkjøringsproblemer i starten.Belgisk op/rekognoserings kjøretøy.Belgisk OP innstrument. Laser avstandsmåler, samt digital magnetisk retning.Belgisk OP innstrument for måle vinkler.Ukrainsk OP kjøretøy. BTR-60.Lysskyting over OP4. OP 4 var kallnavnet på OP'en vi bodde ved og brukte.

(c) 2002-05 Artilleri.com - Hosted by: Lunarpages
MLRS - Paladin - Crusader - Panzerhaubitze - raketter